Ime jame Kat. št. Sinonimi Dolžina in globina jame
Bajsa Melonka 8645 72 37
Bigfut 8545 20 7
Breznadna jama 8541 10 5
Brezno pri Risniku 3389 Brezno treh generacij 441 239
Brezno pri Trhlovci 5940 16 8
Brezno v Ričevi parceli 4539 43 43
Di 1 (Divača) 8231 80 25
Divaška jama 741 672 89
Izžita luknja 8544 12 12
Jama 1 v Risniku 3390 16 0
Jama 2 v Risniku 3391 11 0
Jama 3 v Risniku 3404 13 6
Jama Furlca 8543 38 31
Jama Globočnina 3239 25 25
Jama Gurlca 8542 22 18
Jama jutranje zarje 8548 37 32
Jama na Prevali 1 1094 Mala jama na Prevali 60 57
Jama na Prevali 2 1095 Velika jama na Prevali, Mušja jama 200 90
Jama nad Škrinjarco 1102 200 126
Jama pod Gavgah 1023 Jama v Gabrku, Jama pod Gavgami 315 72
Jama Podstraža 8320 105 64
Jama pri Rozani 8155 38 17
Jama pri RTP 5629 109 40
Jama v Bukovniku 1382 61 46
Jama v novem naselju SI-9 5942 73 24
Jama v Šebrjanki 1097 Podgovje 84 23
Kačna jama 955 Kačja jama 15181 280
Koblakovo brezno 8732 52 36
Kokica 5106 24 2
Košava jama 1025 Kosova jama, Koševa jama 140 140
Mala Brinječica 8644 14 6
Mala piromanka 8539 11 8
Mala Triglavca 4815 5 2
Med jamah 843 Medjama, Mejame 345 173
Nedohov dihalnik v Bukovniku 4968 10 10
Pastirčkov dom 8546 55 5
Pastirčkov drugi dom 8547 10 2
Rešaverjeva jama v Kotih 8321 80 39
Slepo črevo 8156 10 10
Škocjanske jame 735 6310 250
Špajs v Koblaku 8319 23 23
Tavčarjeva jama v hrastih 8643 34 25
Trhlovca 67 142 22
Triglavca 608 15 3
Velika piromanka 8540 35 15