Škocjanske jame so jamski splet oz. sistem enajst kraških votlin, ki imajo štiri samostojne vhode s površja. Od ponora Reke si proti SZ sledijo: Škocjanska jama z Okroglico in Rovom, Velika in Mala Koščakova jama, Rečni “vodnjak”, Miklov skedenj, Jama in Jamica nad Jezerom, Tominčeva jama, Ozka špilja, Jama strahov in ‘Sumeča jama s Prukerjem in Tihim rovom (Tiha jama). Ti aktivni in fosilni speleološki objekti so povezani s površinskim delom spleta z Malo in Veliko dolino. Nadmorska višina najvišjega vhoda – Okroglice znaša 425 m. Reka Reka ponikne v Škocjanske jame v Veliki dolini in teče 34 km podzemno do Jadranskega morja, kjer priteče na plano kot izvir reke Timave.

Dolžina jame: 6310 m
Globina jame: 250 m