Čiščenje udornice Risnik

posted in: Ekologija | 0

  Dne 17. aprila v letu 2010 je društvo sodelovalo v vseslovenskem projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Poleg popisovanja in evidentiranja nelegalnih odlagališč odpadkov na Divaškem krasu so člani društva spomladi leta 2010 očistili kar dve jami – Jamo v … Continued

Divaška jama

posted in: Divaška jama, Ekologija | 0

Štetje netopirjev V ponedeljek sta Primož Presetnik in Monika Podgorelec iz Centra za kartografijo favne in flore obiskala Divaško jamo, kjer sta štela netopirje. Preštela sta 30 netopirjev malih podkovnjakov in 6 netopirjev velikih podkovnjakov. Mali podkovnjak (znanstveno ime Rhinolophus hipposideros) je vrsta … Continued

Ogled delovanja čistilnih naprav

posted in: Ekologija | 0

23.06.2006 – Ogled Čistilne naprave v Dolini Jamarji sežanskega in divaškega društva smo si ogledali delovanje čistilne naprave v Dolini. K ogledu smo povabili še Felicjan Iztoka iz KSP d.d. Sežana ter novinarko Radia Koper. Gostil nas je upravljalec čistilne naprave … Continued