Od ustanovitve dalje je poslanstvo Jamarskega društva “Gregor Žiberna” Divača tudi skrb za turistični razvoj Divaške jame. To delo si jemljemo tudi kot dolžnost, saj društvo nosi ime odkritelja in do-življenjskega vodnika po Divaški jami.

Že takoj po ustanovitvi društva, leta 1965 so bili izdelani prvi načrti za obnovitev in ureditev porušenega vhoda v Divaško jamo in obuditev zamrlega jamskega turizma. Dve leti kasneje, leta 1967, je društvo že organiziralo ogled Divaške jame, kamor so popeljali Joška Žiberno. Ta je bil v njej že leta 1926, ko ga je vodil sorodnik Gregor Žiberna – Tentava. Prvo temeljitejše urejanje vhoda se je pričelo leta 1974.

Prelomnico predstavlja izvolitev novega vodstva leta 1984. Novi predsednik društva postane Matej Bezeljak, ki ustanovi Komisijo za urejanje Divaške jame. Med 1985 – 1987 društvo uredi vhod v jamo, izdela nove stopnice, uredi Plesno dvorano, obnovi porušene podporne zidove. Vhod v jamo se zapre. S tem se zagotovi nadzorovan obisk jame. Ponovno se obudi se turistična dejavnost.

23. maja 1987 je ponovna, tretja otvoritev Divaške jame (prva 1887, druga 1905). Na prireditvi so v jami nastopili moški pevski zbor in pihalni orkester, vsi iz Divače. Otvoritve se je udeležilo 634 ljudi.