Čiščenje jame v Lesendolu

Čiščenje Jame v Lesendolu

Jama v Lesendolu je bila v literaturi prvič omenjena avgusta leta 1912. Deset let kasneje je bil izdelan prvi načrt, jama pa je bila registrirana v Katastru predvojnega Instituta italiano de speleologia VG leta 1922 pod imenom Pozzo presso Lesecciano di San Canziano s številko V.G. 344. Leta 1973 je jamo registriralo Društvo za raziskovanje jam Ljubljana pod imenom Lesenova jama. Jami je določena katastrska številka 4541. Leta 1988 član JD Divača, Rajko Sila, v dopolnilnem zapisniku predlaga preimenovanje jame po bližnjem ledinskem imenu in imenu, ki ga za jamo uporabljajo domačini v Jamo v Lesendolu. V nobenemu zapisniku ni podatkov o onesnaženosti jame s smetmi.

Jama v Lesendolu se nahaja 350 m južno od naselja Dolnje Ležeče, ob stari cesti za Matavun. Vhod je ovalne oblike dimenzij 1 x 1,5 m. Brezno se po 3 m zvonasto razširi na 2 m. Dno je ravno in pokrito z gruščem. Stene so zasigane. Leta 1973 je bilo brezno 11 m globoko.

Domačini z Matavuna in Dolnjih Ležeč so večkrat med pogovorom z divaškimi jamarji omenili, da se ob kolovozni cesti med vasema nahaja jama, kamor so v preteklosti odlagali odpadke. Aljoši so govorice potrdili starši in stari starši, zato se je odločil, da preveri situacijo na terenu. Po neuspelem iskanju vhoda na koordinatah registriranih jam, je v manjši konkavi odkopal ploščat kamen, ki je skrival vhod v jamo. Zgornja 2 m brezna sta bila zasuta s kamenjem in odpadki, dno jame pa je bilo onesnaženo s smetmi. Ker leži jama v Parku Škocjanskih jam, je o najdbi poročal Zavodu. Ta je Jamarskemu društvu »Gregor Žiberna« Divača naročil čiščenje objekta.

 

Lega Jame v Lesendolu

Jamarsko društvo »Gregor Žiberna« Divača ima dolgoletne izkušnje s čiščenjem odpadkov iz jam, zato je čiščenje Jame v Lesendolu sprejel z veliko odgovornostjo. Dne 3. novembra 2014 je Upravni odbor društva sprejel sklep o čiščenju jame. Za vodjo del je določil Aljošo Krivca.  Dela so se začela 22. novembra s postavitvijo gradbenega odra. Pri čiščenju je sodelovalo pet članov društva: Aljoša Krivec, Kristjan Rešaver, Miha Bernetič, Niko Luin in Matej Kravanja. Za dvig smeti iz jame smo uporabili električno dvigalo. Z odmiki jeklenice od jamske stene smo poskrbeli za njeno minimalno poškodovanje, ki bi lahko nastalo z drsanjem vlečenih predmetov iz jame. Za izvlek manjših smeti in kamenja smo uporabili plastični sod. Pri delu smo upoštevali vsa naravovarstvena načela o varovanju jam in iz varnosti pri delu pri uporabi jamarske plezalne tehnike.

Za celotno očiščenje jame je bilo potrebnih 214 delovnih ur in 12 delovnih akcij. Dve tretjini vseh delovnih ur je predstavljal izvlek smeti iz jame, čeprav je obsegal le 5 delovnih akcij od 12. Pri tem smo iz jame izvlekli približno 8 m3 raznih smeti. Med njimi je bilo največ kosovnih odpadkov, kosti govedi in konj, gum, polivinila in steklovine. Med nevarnimi odpadki so prevladovali avtomobilski akumulatorji, stiropor, embalaže barv in silikonskih kitov. Na površje smo dvignili tudi embalaže čistil in olj ter majhno količino starih zdravil. Smeti so bile po končanih delih odpeljane na Cero Sežana.

Dela so se zaključila 10. januarja 2015 z odstranitvijo gradbenega odra nad breznom. Jama je očiščena odpadkov. V izogib nadaljnjemu onesnaževanju jame predlagamo, da se vhod zagradi z rešetkami. Kot zanimivost naj omenimo, da so bile smeti najverjetneje odložene po letu 1988, saj nihče izmed predhodnjih zapisnikarjev ni ob obisku jame opozoril na prisotnost smeti. To trditev potrjujejo tudi smeti, ki po zgledu ne presegajo 30 let starosti.

Fotogalerija (foto: Kristjan Rešaver): 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja