Divaška jama bo dobila center za obiskovalce

posted in: Divaška jama | 0

Ureditev Divaške jame je dolgoletna želja divaških jamarjev. To si želijo vse od ustanovitve jamarskega društva leta 1965, ki danes nosi ime po divaškem jamarju in odkritelju Divaške jame Gregorju Žiberni.

Večji premik pri urejanju jame se je zgodil v letih 1986 – 87, ko je jamarjem uspelo ponovno urediti vhod v jamo in jamo zapreti, s čimer so obiski jame postali nadzorovani. Od takrat naprej je v jamo možno samo v spremstvu jamskih vodnikov.

Že v začetku 90 let prejšnjega stoletja so bili izdelani prvi načrti za izgradnjo jamarskega doma pri jami, vendar je osamosvojitvena vojna načrte ustavila.

Naslednji večji premik pri urejanju jame se je zgodil v letih 1997 – 2023, ko je jamarjem s pomočjo občine in uspešno prijavljenih nekaj projektov ko so jamarji uspešno črpali evropska sredstva iz kohezijskih skladov. Poti v jami so bile očiščene in utrjene, očistilo se je staro infrastrukturo in smeti, postavljene so bile varovalne ograje, dobra polovica jame pa je tudi osvetljena. V tem obdobju se je tudi utrjevalo podporne zidove v hodni vrtači.

Pri izgradnji drugega tira je bil na pobudo jamarjev in občine zgrajen podhod pod novo železniško traso, ki povezuje učno pot Divaški kras z jamo.

Na povabilo jamarjev je bilo v zadnjih letih izdelanih nekaj diplomskih in magistrskih del, kjer so študentje obdelali različne vsebine. Izdelani so bili programi razvoja Divaške jame, programi vodenja (room – escave), izdelana pa je bila tudi idejna zasnova ureditve turistične infrastrukture za potrebe Divaške jame in jamarjev.

Z dobrim sodelovanjem z Občino Divača je padla odločitev, da se s programom razvoja prijavimo na   Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Prijava je bila uspešna.

Povzemamo obvestilo Občine o uspešni prijavi:

𝗢𝗯𝗰̌𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗮𝗰̌𝗮 𝗷𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗷𝗲𝗹𝗮 𝟯𝟯𝟬 𝘁𝗶𝘀𝗼𝗰̌𝗮𝗸𝗼𝘃 𝘀𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗿𝗮𝗻𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗶𝘇𝘃𝗲𝗱𝗯𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗺𝗹𝗷𝗮𝗷𝗼𝗰̌𝗶 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶 𝗗𝗶𝘃𝗮𝘀̌𝗸𝗲 𝗷𝗮𝗺𝗲 

Projekt obravnava infrastrukturno ureditev turistične destinacije Divaška jama – ureditev sanitarij, tušev za potrebe obiskovalcev jame, tehnične prostore in večnamensko dvorano za razvoj turizma območja, zagotovitev in ureditev novega parkirišča, kar skupaj predstavlja izgradnjo in ureditev javne turistične infrastrukture. Objekt bo 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀𝗸𝗼 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗻𝗼𝗺𝗮 𝘀𝗮𝗺𝗼𝗼𝘀𝗸𝗿𝗯𝗲𝗻 (zbiranje deževnice za vodo, sončna elektrarna za električno energijo, čistilna naprava za komunalne vode), 𝘇𝗴𝗿𝗮𝗷𝗲𝗻 𝗯𝗼 𝗶𝘇 𝘁𝗿𝗮𝗷𝗻𝗼𝘀𝘁𝗻𝗶𝗵 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗼𝘃, s poudarkom na lesu; ob objektu je predvidena tudi ureditev ekološkega otoka.

Projekt obsega tudi digitalizacijo (nadgradnjo spletne strani, multimedijsko opremo za prezentiranje filmov lokalnih ponudnikov in deležnikov), razvoj produktov (dva nova produkta, od katerih bo eno 5-zvezdično doživetje – 𝗽𝗿𝘃𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗮𝗽𝗲 𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗶𝘇 𝗷𝗮𝗺𝗲 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶) ter povečanje ponudbe (s pismi o nameri je zagotovljeno sodelovanje drugih deležnikov – vodilnih turističnih točk – območja Parka Škocjanske jame in Lipice, gospodarstva, nevladnih organizacij). Med drugim bodo v ponudbi destinacije vzpostavljeni 𝘁𝗿𝗶𝗷𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰̌𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸𝘁𝗶, ki bodo na voljo vsaj 6 mesecev na leto.

»𝙑 𝙟𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙟𝙪 𝙟𝙚 𝙗𝙞𝙡 𝙤𝙗𝙟𝙖𝙫𝙡𝙟𝙚𝙣 𝙧𝙖𝙯𝙥𝙞𝙨 𝙥𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙟𝙣𝙚𝙜𝙖 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙨𝙩𝙫𝙖. 𝙋𝙧𝙞𝙟𝙖𝙫𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙟 𝙟𝙚 𝙥𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙡𝙖 𝙚𝙣𝙠𝙧𝙖𝙩𝙣𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙡𝙤𝙯̌𝙣𝙤𝙨𝙩 𝙯𝙖 𝙪𝙧𝙚𝙨𝙣𝙞𝙘̌𝙚𝙫𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙨̌𝙠𝙚 𝙫𝙞𝙯𝙞𝙟𝙚 𝙧𝙖𝙯𝙫𝙤𝙟𝙖 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙯𝙢𝙖 𝙫 𝙣𝙖𝙨̌𝙞 𝙤𝙗𝙘̌𝙞𝙣𝙞. 𝙊𝙙𝙡𝙤𝙘̌𝙞𝙡𝙞 𝙨𝙢𝙤 𝙨𝙚, 𝙙𝙖 𝙥𝙧𝙞𝙘̌𝙣𝙚𝙢𝙤 𝙥𝙧𝙞 𝘿𝙞𝙫𝙖𝙨̌𝙠𝙞 𝙟𝙖𝙢𝙞, 𝙨𝙖𝙟 𝙟𝙚 𝙗𝙞𝙡𝙖 𝙯𝙖 𝙩𝙤 𝙯̌𝙚 𝙯𝙖𝙯𝙣𝙖𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙚𝙗𝙖 𝙞𝙣 𝙫𝙚𝙡𝙞𝙠𝙖 𝙯̌𝙚𝙡𝙟𝙖 𝙡𝙤𝙠𝙖𝙡𝙣𝙚𝙜𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙗𝙞𝙫𝙖𝙡𝙨𝙩𝙫𝙖. 𝙕 𝙞𝙯𝙫𝙚𝙙𝙗𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙖 𝙗𝙤 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘̌𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 𝘿𝙞𝙫𝙖𝙨̌𝙠𝙚 𝙟𝙖𝙢𝙚 𝙪𝙧𝙚𝙟𝙚𝙣𝙖 𝙫 𝙨𝙠𝙡𝙖𝙙𝙪 𝙯 𝙣𝙖𝙟𝙣𝙤𝙫𝙚𝙟𝙨̌𝙞𝙢𝙞 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙𝙞. 𝙕 𝙧𝙖𝙯𝙨̌𝙞𝙧𝙟𝙚𝙣𝙤 𝙥𝙤𝙣𝙪𝙙𝙗𝙤 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚𝙫 𝙞𝙣 𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙩𝙣𝙞𝙢 𝟱-𝙯𝙫𝙚𝙯𝙙𝙞𝙘̌𝙣𝙞𝙢 𝙙𝙤𝙯̌𝙞𝙫𝙚𝙩𝙟𝙚𝙢 𝙗𝙤 𝙥𝙤𝙯𝙞𝙩𝙞𝙫𝙣𝙤 𝙫𝙥𝙡𝙞𝙫𝙖𝙡𝙖 𝙣𝙖 𝙩𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘̌𝙣𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙤𝙯𝙣𝙖𝙫𝙣𝙤𝙨𝙩 𝙤𝙗𝙘̌𝙞𝙣𝙚 𝙫 𝙎𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙞𝙟𝙞 𝙞𝙣 𝙨̌𝙞𝙧𝙨̌𝙚. 𝙑𝙚𝙨𝙚𝙡𝙞𝙢 𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙖 𝙞𝙣 𝙫𝙨𝙚𝙜𝙖 𝙙𝙤𝙗𝙧𝙚𝙜𝙖, 𝙠𝙖𝙧 𝙗𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙚𝙡 𝙢𝙚𝙙 𝙣𝙖𝙨,” je izpostavil Mario Benkoč, podžupan občine Divača.

S tem bo omogočen dvig kakovosti in konkurenčnosti turistične destinacije, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter dvig kakovosti bivanja domačega prebivalstva in njegovo večjo vključenost v koristi od turizma.

Kot že omenjeno, višina sofinaciranja znaša 329.621,86 EUR, kar pomeni sofinanciranje v deležu 76,51% od skupne vrednosti upravičenih stroškov projekta iz namenskih sredstev iz vira Trajnostni razvoj slovenskega turizma – Javna turistična infrastruktura-NOO-MGRT.

 Izvedba projekta je predvidena v letu 2024 in delno 2025 (zaključek 30. 6. 2025).

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja