Jama v Krguncah

posted in: delovne akcije, Ekologija | 0

Čiščenje odpadkov

Dne 17. aprila v letu 2010 je društvo sodelovalo v vseslovenskem projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Poleg popisovanja in evidentiranja nelegalnih odlagališč odpadkov na Divaškem krasu so člani društva spomladi leta 2010 očistili kar dve jami – Jamo v Krguncah in koliševko Risnik.

Jama v Krguncah se nahaja na severovzhodnem robu vrtače Krgunce sredi Divače. V to dolino so se do izgradnje čistilne naprave izlivale neprečiščene fekalne in meteorne vode iz Divače. Njena posebnost je, da je povezana s sistemom Kačna jama, saj ob povečanem vodostaju Reke iz njenih rovov vije močan prepih.

Lokacija Jame v Krguncah

Breznence je bilo hudo onesnaženo z biološkimi in komunalnimi odpadki. V čistilni akciji smo iz jame potegnili večji del (4 m3), ocenjujemo, da jih je v jami ostalo še 2 m3. Odpadki izvirajo iz zabav divaškega nogometnega društva (steklenice, plastična embalaža, pločevinke, trohneči ostanki hrane,…) in nevestnih lastnikov domačih živali (kadavri psov, mačk, ovce in konja). Pot mimo vhoda je omogočala lahek dovoz odpadkov tudi v preteklosti; tako smo iz jame v nižjih plasteh potegnili odsluženo obutev, preperele obleke, gospodinjske pripomočke, igrače, pnevmatike, sode in električne kable. V še globljih plasteh so primešani gradbeni odpadki in nasuto kamenje, pomešano z drevesnim opadom in zemljo. Pri delu so nam na pomoč priskočili še divaški gasilci in nekaj Divačanov.

foto: Kristjan Rešaver

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja