14. Občinski praznik Občine Divača

posted in: Divaška jama, prireditve, Turizem | 0

Dan odprtih vrat Divaške jame in predstavitev dejavnosti Jamarskega društva Gregor Žiberna Divača.

Kot vsako leto dosedaj, smo divaški jamarji tudi v letošnjem letu sodelovali na Občinskem prazniku Občine Divača. Pripravili smo Dan odprtih vrat v Divaški jami in na osrednji prireditvi predstavljali društvene dejavnosti.

Dopoldne je Daša popeljala občane na ogled Divaške jame in jim v prijetni svežini predstavila dosedanje delo pri obnovi jamske infrastrukture. V popoldanskem času pa so Aljoša, Nataša, Mario in Albert, na osrednjem prireditvenem prostoru v Divači, predstavili novo knjigo Lare Pirjevec (Vizualna predstavitev Divaške jame s stereofotografijo). V parku so na drevo pritrdili jamarsko lutko, vrv in lojtrica ter na njih izvajali prikaz (in hkrati trening) jamarske pomoči.